CAT / CAST / ENG
 

El número 2 de la revista ARA recull les conferències que es van pronunciar en el 6th International Forum on Urbanism Conference-TOURBANISM (IFOU), que va tenir lloc a Barcelona entre el 25 i el 27 de gener de 2012. En aquest congrès internacional Ricard Pié i Josep M. Vilanova van presentar la conferència "A century of tourism in Europe. New challenges to the discipline of Urbanism", publicada en aquesta revista posteriorment. Ricard Pié, a més, va ser membre del Comitè Executiu del congrès.

El cicle de conferències "Proyecto+Investigación 2. La lógica del proyecto: 6 elementos + 1 acción" que es recull en aquesta publicació s'ha desenvolupat durant els mesos d'octubre i novembre de 2011 a l'ETSA d'A Corunya. Aquest cicle proposa com a tema la reflexió sobre els processos lògics de la ideació, de la seva sistematització precisa per tal que seguin transmisibles. Ricard Pié va rebre l'encàrrec d'analitzar, diagnosticar i proposar una intervenció a partir del concepte "Límit", títol de la conferència i l'article.

Ordenació versus projecte. La planificació del paisatge 

 

Ordenar, planificar i projectar el paisatge no és una tasca contradictoria, sinó tres aproximacions de naturalesa diferent -escalar, estratègica i conceptual-que conformen el camp disciplinar del paisatgisme. És possible que en aquesta triple entrada, la formulació que està més en precari sigui la planificació. Per això, és necessari aprofundir en quin és la seva comesa i instrumental específic.

 

Evolució i tendències en el disseny urbanístic dels parcs científics i tecnològics espanyols

L’objecte d’aquest article és presentar els resultats d’un estudi sobre la evolució i tendències en el disseny urbanístic dels parcs científics i tecnològics espanyols. Aquest estudi s’ha realitzat com a part dels treballs previs per a la redacció del “Pla Especial Urbanístic del turó de Gardeny”, un document encarregat per l’Ajuntament de Lleida, l’any 2009, per repensar l’ordenació urbanística del Parc Agroalimentari de Lleida.

Llibre editat per l'arquitecte Javier Boned Purkiss, en el qual presenta una perspectiva bàsica del panorama arquitectònic contemporani de Málaga. Ricard Pié ha col·laborat en aquesta compilació d'articles amb l'epíleg.

 

Després de diversos mesos de feina, l'equip d'AL>tour dóna llum als materials de la publicació Turismo líquido, en edició digital. Aquest llibre recull els treballs realitzats al voltant del Projecte de Recerca d'Excel·lència "Las piezas mínimas del turismo", concedit per la Junta de Andalucía l'any 2006, en el marc de la nova Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Màlaga (eAM’). Tant el projecto com l'edició d'aquesta publicació han estat dirigits pels professors Ricard Pié, investigador principal, i Carlos Rosa.

Aquest document correspon al projecte del Pla territorial sectorial d'habitatge de Catalunya, que ha de constituir el marc orientador per a l'aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques que estableix la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, i és l'instrument essencial de planificació territorial en matèria d'habitatge creat per la Llei en el seu Títol II. Les feines per a la redacció del Pla han estat dirigides per Josep M. Vilanova i Ricard Pié.

En aquest llibre es fa un balanç de l'obra i ensenyances de Rosa Barba. Als deu anys de la seva mort aquesta publicació vol ser un breu recordatori del seu treball, dels pensaments i projectes que va deixar abans de fondre's en el paisatge. Ricard Pié és l'editor d'aquesta edició, així com l'autor de diversos articles.

Aquest llibre presenta les contribucions dels participants en la Segona Biennal de les Illes Canàries: Arquitectura, Art i Paisatge (tant en els seminaris com en les exposicions). La biennal explora el pensament contemporani basat en el concepte de "silenci", una línia de raonament desenvolupada a través de dues exposicions simultànies. Totes dues mantenen un diàleg i capturen alguns dels múltiples sons que habiten en el silenci. Ricard Pié contribueix al llibre amb l'article "Contra el paisajismo".

Article de Ricard Pié i Juan Pablo Saucedo en la Revista de Blanquerna, amb motiu de la inauguració del nou edifici que acollirà la Biblioteca Mediateca de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Aquesta biblioteca, obra dels mateixos autors, està situat a la cruïlla dels carrers Valldonzella i Montalegre de Barcelona, molt a prop de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, i ocupa una superfície de 2.365 m2.

Aquest llibre d'actes recull les ponències pronunciades en el VII Congrès Internacional Història de l'Arquitectura Moderna Espanyola "Viajes en la transición de la arquitectura española hacia la modernidad", celebrat a Pamplona els dies 6 i 7 de maig de 2010 i organitzat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat de Navarra. Ricard Pié va participar en el congrès amb la ponència "El viaje y la estancia temporal del viajero. Orígenes del hotel turístico en España", juntament amb Eduardo Jiménez, Ingrid C. Vargas i Carlos J. Rosa.

L'article "Del Gran Tour al turismo de masas", signat per Ricard Pié, Josep M. Vilanova i Purificación Díaz, se centra en l'evolució del turisme a Europa a partir del Grand Tour, que va supusar l'origen del turisme en el segle XVII, tot i que limitat a les classes aristocràtiques. No va ser fins a mitjan segle XX que les classes treballadores es van incorporar al fenomen turístic. Actualment, s'ha convertit en una activitat globalitzada amb una gran trascendència en l'economia mundial.

V CIOT
2009

El V Congrés Internacional d'Ordenació del Territori es va celebrar durant el mes de novembre de 2007 a Màlaga, sota el títol: "Aigua, territori i paisatge. Dels instruments programats a la planificació aplicada". Ricard Pié va participar en una taula rodona sobre "Participació social i defensa del territori". En aquestes actes es publica el resum del que es va exposar en aquella sessió.

L'any 1996 la SCOT va organitzar un seminari de recerca sobre les “Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i de l’ordenació del territori”. Aquest seminari formava part dels treballs que va promoure l’IEC per avaluar un segle de filosofia i ciències socials als Països Catalans. La convicció de que s’havia acabat un cicle històric va propiciar aquest seminari, en el qual es va estudiar el que s'havia fet a Catalunya en relació a la construcció teòrica de la urbanística i l'ordenació del territori a escala internacional.

“Cuando Alvar Aalto inicia su actividad como arquitecto, a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, Escandinavia comenzaba a incorporarse al debate arquitectónico surgido a raíz de la [...] la Revolución Industrial. De la concepción funcionalista [...] Aalto adopta ideas y formas. Pero la estética reduccionista y la aséptica objetividad en el tratamiento de la materia habrían de entrar en conflicto [...] con el resto del legado al que el maestro finlandés jamás renunciará: el de la arquitectura popular, enraizada en el carácter local.”

L’article de Ricard Pié “Ahora toca hacer ciudad” forma part d’aquest volum, que vol aportar una anàlisi detallada del fenomen de la baixa densitat, una realitat plenament consolidada avui da al llarg de tot el territori que planteja importants reptes de gestió per als governs locals. El llibre conté una detallada descripció de la naturalesa dels creixements residencials en baixa densitat, una anàlisi dels costos ambientals, socials i econòmics que genera i una selecció d’instruments i polítiques per a la seva gestió.

Ricard Pié signa l'article "El paisatge com a argument. La revisió del Pla general de Torroella de Montgrí", que forma part d'aquesta publicació del Departament de política territorial i obres públiques. En l'article s'exposa l'objectiu fonamental de la revisió del planejament d'aquest municipi: l'equilibri mediambiental entre infraestructures, urbanització, sòl lliure i espais naturals a través de la formulació d'una estratègia paisatgísitica que converteixi el territori en el motor que impulsi el turisme i millori la seva qualitat.

La revista "Contesti: Città, territori, progetti" va nèixer l'any 2007 com a reedició del butlletí que publicava el Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat de Florència. Aquesta revista se centra en les discussions crítiques i constructives sobre qüestions institucionals, com l'urbanisme i l'ordenació del territori i la preservació de la ciutat i el paisatge, per tal de reforçar l'interès públic davant d'un sistema incapaç de gestionar-lo. Ricard Pié participa en aquest número amb l'article "Urbanística in Spagna dalla città al territorio".

Aquest llibre recull tota l'activitat que ha desenvolupat el Patronat Municipal de l'Habitatge entre 1991 i 2005, un periode prou important com per poder tenir una visió de quina ha estat l'evolució de l'habitatge protegit a Barcelona. Entre aquests habitatges, es presenten dues promocions que van realitzar Rosa Barba i Ricard Pié a Nou Barris i a Horta Guinardó.

L'any 2006 es va celebrar a GuangZhou el Congrès Internacional "Megacities". Ricard Pié i Juliana Ting hi van presentar la conferència "The construction of the Europan High-Speed Train Network", publicada posteriorment en el llibre d'actes del congrès. El text analitza la possibilitat de considerar un planejament per a Europa basat en l'arribada del tren d'alta velocitat. La introducció d'aquest nou mitjà de transport permet imaginar una megaciutat europea formada per diverses ciutats de diferents mides connectades per una xarxa d'alta velocitat.

L'article "El medio y el paisaje. Los argumentos centrales del nuevo planeamiento urbanístico de la Costa Brava. La revisión del Plan General de Torroella de Montgrí", signat per Josep M Vilanova i Ricard Pié, forma part d'aquest llibre, que recull i amplia els continguts del curs del mateix títol, realitzat entre els mesos de setembre i octubre de 2003 en el marc dels cursos de tardor del Consorci Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch.

Ricard Pié i Josep M. Vilanova signen aquest article titulat "Les grans infraestructures de comunicacions", en el qual expliquen com influeixen les grans xarxes de comunicacions en un territori. En aquest cas, la ciutat de Figueres es troba en un procés de remodelació de la seva xarxa viària i ferroviària, que ha de signifcar la consolidació del seu sistema urbà i territorial, així com una oportunitat per convertir Figueres en capçalera de la línia d'alta velocitat que connecta amb Europa.

Ricard Pié col·labora en aquest número de la revista DAU amb l'article "Naixement, mort i resurrecció dels mercats municipals". En aquest article s'explica l'evolució històrica i els trets fonamentals dels espais comercials, des del principi del segle XIX fins als nostres dies, en un moment en què els mercats tradicionals han ressorgit de la seva situació de decadència. Finalment, s'analitzen tres exemples de mercats concrets: la Boqueria i la Barceloneta, a Barcelona, i Can Mulà, a Mollet del Vallès.

Ricard Pié va escriure l'article "La gestione della costa in Spagna: un'esperienza straordinaria" per al llibre Passeggiate lungo molti mari, en el qual es fa un estudi molt detallat de diversos passeigs marítims d'Europa i Amèrica. L'article de Ricard Pié, en concret, fa un recorregut per la gestió de la costa espanyola des de 1983 fins als primers anys del segle XXI, una etapa de conquesta i recuperació del caràcter públic de la costa i de defensa y regeneració de les platges, així com de millora de la façana marítima.

Aquest número de la revista "Urban" centra la seva atenció en les qüestions relacionades amb l'ensenyament de l'urbanisme i la complexa problemàtica que l'acompanya. L'article de Ricard Pié, titulat "La titulación del urbanismo en España. Una nueva oportunidad", exposa la urgència per recuperar el prestigi social de l'urbanisme, amb l'objectiu de construir la disciplina des de l'experiència arquitectònica. Si no és així, seran altres disciplines més properes a la defensa del medi i el paisatge les que fixaran els seus trets futurs.

La demarcació de Girona del COAC va organitzar la primavera de 2004 el "Debat Costa Brava. Congrés: un futur sostenible", en el qual es van analitzar, des de la perspectiva del territori i el paisatge, les infraestructures i els serveis, l'estructura socioeconòmica i la demografia, la zona geogràfica i la seva àrea d'influència de la Costa Brava. La voluntat d'aquesta trobada és recollir totes les veus dels diferents sectors implicats i analitzar els problemes des de diferents perspectives. Ricard Pié hi va participar amb l'article titulat "Ara toca fer ciutat".

Ricard Pié signa l'article "Universitat i territori", dins la publicació Concurs per a l'ordenació del Campus Metropolità d'Arquitectura del Vallès, en el qual fa un repàs a la història de l'ETSAV a través de la seva relació amb el territori, així com una mirada als diversos episodis que ha viscut l'ensenyament universitari a Espanya.

L'Informe CYD 2004 expressa la voluntat de ser el primer d'una sèrie d'informes anuals que pretenen desenvolupar els elements més rellevants de la contribució de les universitats al desenvolupament. El debat que surgeixi d'aquest primer informe permetrà donar personlitat als successius informes anuals. Per a la redacció d'aquest informe s'ha comptat amb la participació dels membres de la Fundació i d'altres autors del món universitari i empresarial; entre ells, Ricard Pié, que ha escrit l'article "Universidad y territorio".

Aquest llibre vol evidenciar la necessitat de protegir el litoral per evitar-ne la degradació, però al mateix temps, de gestionar-lo correctament per afavorir-ne el desenvolupament sense malmetre'l. Inclou articles , teòrics i pràcitics, sobre la planificació, millora, promoció i recuperació del litoral, que divulguen experiències de diferents municipis i exposen discursos de professionals, gestors d'administracions públiques i experts de l'àmbit universitari. Entre aquests últims es troba Ricard Pié, que signa l'article "L'ordenació del litoral".

Ricard Pié publica en aquesta revista l'article "La universitat en el territori: reflexió històrica i consideracions sobre el cas català". Aquest text es proposa fer una reflexió sobre la relació que hi ha entre la universitat i el territori i el pes que ha de tenir aquesta qüestió en les polítiques -territorial i acadèmica- que afectin l'oferta universitària catalana en el futur. La reflexió que es proposa comença per la història de la universitat i acaba amb algunes consideracions sobre el cas català que poden facilitar el debat en el futur. 

Aquest text és un document de síntesi dels treballs redactats per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya, encarregats per l'Ajuntament de Figueres amb l'objectiu d'elaborar una "Estratègia urbana i territorial de Figueres per al segle XXI". Aquesta síntesi és una lectura interessada d'aquests treballs, en els quals se subratllen els aspectes que poden ésser més significatius de cara al projecte de futur per a la ciutat. Ricard Pié i Josep M. Vilanova van dirigir aquesta publicació.

Un grup d'experts, coordinat per Pere Lluís Font, es proposa en aquest llibre fer un balanç del que ha estat la contribució catalana en el camp de la filosofia i de les diverses ciències socials -les idees- al llarg del segle XX -els dies-, assenyalant-ne les tendències principals, els moments decisius i les figures més destacades, així com una valoració crítica en el context internacional i amb perspectiva de futur. Ricard Pié hi participa amb una explicació del que ha estat la urbanística a Catalunya en aquest període.

Potser pel fet que ha anat acompanyada d'un procés urbanístic massa ràpid i desendreçat algunes vegades, l'anomenada arquitectura del sol ha sigut generalment rebutjada des del punt de vista de la qualitat arquitectònica. Per aquest motiu, aquesta publicació recopila una petita mostra d'algunes contribucions notables d'aquest tipus d'arquitectura que evidencien el contrari. Ricard Pié participa en aquest llibre amb l'article "La arquitectura vergonzante", en el qual reclama una anàlisi d'aquesta activitat des de la disciplina de l'arquitectura.

Aquest llibre presenta l'exposició "La ciutat nova. L'acció pública en el creixement urbà a Catalunya", que mostra l'actuació que  ha realitzat l'INCASÒL al llarg de 22 anys en el camp del planejament, la gestió i la urbanització de nous sectors edificables a les ciutats catalanes. Ricard Pié va participar en una taula rodona, en què també hi van participar Carles Llop, Enric Serra i Santi Juan, per repassar de forma crítica -seriosa, constructiva i disciplinar- l'activitat de l'INCASÒL en aquests anys. El títol d'aquesta xerrada va ser "A propòsit de l'INCASÒL".

"El projecte d'un camp de golf s'interpreta com una iniciativa per qualificar un territori o com una proposta especulativa, que sota la disfressa del respecte al medi i al paisatge amaga una operació immobiliària en un espai rural que caldria protegir. [...] Inicialment el golf era aquell esport que buscava el passeig per desplegar un joc en un medi amb geometries pròpies, on la natura és l'escenari de l'activitat. Actualment ha esdevingut la seqüència artificialitzada d'un paisatge que se sostreu del seu medi primigeni per presentar-se idíl·licament".

A finals de 1977 culminava el gran esforç col·lectiu i popular que va comportar el Congrés de Cultura Catalana arreu de les terres de llengua catalana. El 27 de novembre d'aquell any es van proclamar les conclusions i recomanacions dels 23 àmbits en què el Congrès s'havia organitzat. Per celebrar el 20è aniversari d'aquell esdeveniment, la Fundació Congrés de Cultura Catalana va demanar una revisió d'aquelles conclusions en forma de balanç. Ricard Pié va ser l'encarregat d'analitzar l'àmbit VIII, "Ordenació del territori".

El material recollit en aquest llibre forma part de les feines realitzades per l'equip de recerca Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPP) del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC, dins dels cursos de postgrau "Arquitectura y turismo: planes y proyectos", que en la seva edició de 1994-95 van ser parcialment subvencionats pel Pla Futures del Ministeri de Comerç i Turisme. Ricard Pié i Rosa Barba van ser els editors d'aquesta publicació.

L'any 1979 el primer Govern de la Generalitat va endegar, juntament amb els ajuntaments, un campanya per a la revisió de la totalitat del planejament existent. Just després de la revisió dels plans de tots els municipis de la Costa Brava i abans de la següent revisió es va posar de relleu la necessitat de debatre la situació que hi havia. Ricard Pié va participar en el debat que es va celebrar el 1989 per valorar les revisions que s'havien realitzat: "Els plans generals de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, una reconversió urbanística inacabada".

Revista
Turisme
Urbanisme
Llibre
Arquitectura
Universitat
Paisatgisme
Ordenació del territori
Urbanisme
Urbanisme
Paisatgisme
Llibre
Turisme
Litoral
Llibre digital
Turisme
Litoral
Llibre
Habitatge
Ordenació del territori
PREMI
Llibre
Paisatgisme
Urbanisme
Llibre
Paisatgisme
Turisme
Revista
Equipaments
Llibre
Arquitectura
Turisme
Revista
Turisme
Infraestructures
Llibre
Ordenació del territori
Llibre
Urbanisme
Ordenació del territori
Llibre
Arquitectura
Llibre
Litoral
Ordenació del territori
Revista
Paisatgisme
Revista
Urbanisme
Llibre
Habitatge
Llibre
Infraestructures
Ordenació del territori
Llibre
Paisatgisme
Ordenació del territori
Revista
Infraestructures
Ordenació del territori
Revista
Equipaments
Llibre
Litoral
Ordenació del territori
Revista
Universitat
Urbanisme
Llibre
Litoral
Turisme
Ordenació del territori
Llibre
Ordenació del territori
Equipaments
Llibre
Llibre
Litoral
Revista
Universitat
Llibre
Ordenació del territori
Urbanisme
Infraestructures
Llibre
Urbanisme
Llibre
Turisme
Litoral
Llibre
Arquitectura
Ordenació del territori
Revista
Ordenació del territori
Turisme
Llibre
Ordenació del territori
Llibre
Turisme
Arquitectura
Llibre
Litoral
Ordenació del territori