CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > Aportacions catalanes en el camp de la urbanística  
 

Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i de l'ordenació del territori, des de Cerdà als nostres dies

2007

Ricard Pié
Arquitecte

L'any 1996 la SCOT va organitzar un seminari de recerca sobre les “Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i de l’ordenació del territori”. Aquest seminari formava part dels treballs que va promoure l’IEC per avaluar un segle de filosofia i ciències socials als Països Catalans. La convicció de que s’havia acabat un cicle històric va propiciar aquest seminari, en el qual es va estudiar el que s'havia fet a Catalunya en relació a la construcció teòrica de la urbanística i l'ordenació del territori a escala internacional.

PIÉ, Ricard (ed). Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i de l'ordenació del territori, des de Cerdà als nostres dies. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2007
Llibre
Urbanisme
Ordenació del territori