CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > Publicació a la revista PAISEA 023 La gran escala 
 

Publicació a la revista PAISEA 023 La gran escala

2012

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Arquitectes

Ordenació versus projecte. La planificació del paisatge 

 

Ordenar, planificar i projectar el paisatge no és una tasca contradictoria, sinó tres aproximacions de naturalesa diferent -escalar, estratègica i conceptual-que conformen el camp disciplinar del paisatgisme. És possible que en aquesta triple entrada, la formulació que està més en precari sigui la planificació. Per això, és necessari aprofundir en quin és la seva comesa i instrumental específic.

 

El parc Duisburg Nord, restauració d'una antiga zona industrial promoguda per IBA, Peter Latz, Alemania. Font: Col•legi d'Arquitectes de Catalunya
Paisatgisme
Ordenació del territori
Urbanisme
 
documents
Paisea_Article_llarg.pdf