CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > Figueres segle XXI 
 

Figueres segle XXI. Estratègia urbana i territorial

2002

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Purificación Díaz
Anna Majoral
Anna Martí
Jaume Capmany
Dora Kotsona
Maite Massana
Arquitectes

Juli Martí
Historiador

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Aquest text és un document de síntesi dels treballs redactats per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya, encarregats per l'Ajuntament de Figueres amb l'objectiu d'elaborar una "Estratègia urbana i territorial de Figueres per al segle XXI". Aquesta síntesi és una lectura interessada d'aquests treballs, en els quals se subratllen els aspectes que poden ésser més significatius de cara al projecte de futur per a la ciutat. Ricard Pié i Josep M. Vilanova van dirigir aquesta publicació.

PIÉ, Ricard; VILANOVA, Josep M. Figueres segle XXI. Barcelona: Ajuntament de Figueres, 2002. ISBN: 84-688-5218-x
Llibre
Ordenació del territori
Urbanisme
Infraestructures