CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > Espai blau, núm. 2 
 

Planificació i gestió integral del litoral. Col·leció Espai blau, núm. 2

2004

Ricard Pié
Arquitecte

Aquest llibre vol evidenciar la necessitat de protegir el litoral per evitar-ne la degradació, però al mateix temps, de gestionar-lo correctament per afavorir-ne el desenvolupament sense malmetre'l. Inclou articles , teòrics i pràcitics, sobre la planificació, millora, promoció i recuperació del litoral, que divulguen experiències de diferents municipis i exposen discursos de professionals, gestors d'administracions públiques i experts de l'àmbit universitari. Entre aquests últims es troba Ricard Pié, que signa l'article "L'ordenació del litoral".

Llibre
Litoral