CAT / CAST / ENG
 

La bilbioteca està situada a la cruïlla dels carrers Valldonzella i Montalegre de Barcelona i ocupa una superfície de 2.365 m2. És un equipament en el qual la tecnologia defineix el disseny de l'edifici i els múltiples serveis que ofereix als usuaris. El seu emplaçament és el resultat de les circumstàncies i particularitats del lloc i d'una reflexió sobre les geometries dels grans equipaments d'aquest barri.

El projecte d'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de la Fundació Blanquerna va ser una operació de substitució d'un ala del recinte hospitalari del modernisme tardà de la Mútua de l’Aliança de la Salut de Barcelona per un edifici nou de caràcter universitari.

El projecto de 60 habitatges de Vallbona va ser un projecto que s'encadena amb els treballs de recuperació urbanística del barri iniciats durant la dècada dels setanta. Aquest projecte era un primer pas, després del que es va dur a terme en aquell període, per resoldre els problemes més greus d'aquest barri barceloní, en el qual es preveia una certa densificació residencial, el gir cap al riu i la connexió amb el barri de Bifurcació del municipi veí.

El projecte d'habitatges a Vila-seca era el resultat d'un conveni entre l'Ajuntament i la propietat per cedir un gran espai obert –sobre l'antiga carretera– en el centre d'aquesta població, que el Pla general volia convertir en un saló urbà coronat per aquest espai obert. La solució escollida, que reduïa una part substantiva de l'aprofitament urbà del pla anterior, obligava a compactar l'edificabilitat per guanyar espai lliure.

El grup d'habitatges del carrer de Samaniego, promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge, desenvolupava una petita peça suburbana situada darrere de la Creueta del Coll (Barcelona), en un territori indefinit; sobre uns terrenys guanyats a una riera; en un cul de sac; al costat de la Ronda de Dalt, perè sense tenir-hi accés, i en un solar de topografia incerta, on l'edificació estava molt esmicolada.

Equipaments
Urbanisme
Equipaments
Equipaments
Urbanisme
Habitatge
Habitatge