CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > El temps ambiental, núm. 51 
 

El temps ambiental, núm. 51

2000

Ricard Pié
Maria Goula
Arquitectes

"El projecte d'un camp de golf s'interpreta com una iniciativa per qualificar un territori o com una proposta especulativa, que sota la disfressa del respecte al medi i al paisatge amaga una operació immobiliària en un espai rural que caldria protegir. [...] Inicialment el golf era aquell esport que buscava el passeig per desplegar un joc en un medi amb geometries pròpies, on la natura és l'escenari de l'activitat. Actualment ha esdevingut la seqüència artificialitzada d'un paisatge que se sostreu del seu medi primigeni per presentar-se idíl·licament".

PIÉ,Ricard; GOULA, Maria. "Qualificació o especulació". El temps ambiental [Barcelona] núm. 51 (maig 2000) p.8-9
Revista
Ordenació del territori
Turisme
 
documents
Article_Temps_ambiental.pdf