CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > Coneixement i societat, núm. 4 
 

Coneixement i societat, núm. 4

2004

Ricard Pié
Arquitecte

Ricard Pié publica en aquesta revista l'article "La universitat en el territori: reflexió històrica i consideracions sobre el cas català". Aquest text es proposa fer una reflexió sobre la relació que hi ha entre la universitat i el territori i el pes que ha de tenir aquesta qüestió en les polítiques -territorial i acadèmica- que afectin l'oferta universitària catalana en el futur. La reflexió que es proposa comença per la història de la universitat i acaba amb algunes consideracions sobre el cas català que poden facilitar el debat en el futur. 

Revista
Universitat