CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > Arquitectura y turismo: planes y proyectos 
 

Arquitectura y turismo: planes y proyectos

1996

Ricard Pié
Rosa Barba
Editors

Col·laboradors
CRPP (UPC)

El material recollit en aquest llibre forma part de les feines realitzades per l'equip de recerca Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPP) del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC, dins dels cursos de postgrau "Arquitectura y turismo: planes y proyectos", que en la seva edició de 1994-95 van ser parcialment subvencionats pel Pla Futures del Ministeri de Comerç i Turisme. Ricard Pié i Rosa Barba van ser els editors d'aquesta publicació."El turisme està clarament relacionat amb els processos de construcció del territori, perquè fonamenta el seu rendiment econòmic tant en l'explotació directa del sòl, com a recurs per a l'edificació, com un valor afegit que incorpora a través de la qualitat que exigeix al medi ambient i al paisatge. Concretament quan en l'actual visió del turisme com a indústria de serveis, el valor de l'entorn és essencial, es tracta d'especialitzar, diversificar i millorar el grau d'excel·lència dels productes turístics, nous o existents, el paisatge torna a comptar coma a element essencial [...]

D'alguna manera, la necessitat d'una planificació territorial per al turisme topa amb diverses dificultatss, en les quals aquest document hi vol intervenir donant pistes per a la seva solució. Una d'elles és el deconeixement de la naturalesa concreta dels productes turístics, des de les coordenades de la seva especialitat, com són les mesures, grandàries i geometries, als factors de localització i a les interferències d'ús i percepció que produeixen en l'espai. Això fa que els nous productes apareguin gairebé per generació espontània, resultat d'accions individuals que no se saben o no es poden controlar, de manera que, tret dels escassos exemples de reconeguda vàlua i els experiments de funcionalitat que han heretat, el resultat principal és una tanca en el territori que produeix, en general, greus interferències en el medi ambient i la banalització del patrimoni cultural.

BARBA, Rosa; PIÉ, Ricard. Arquitectura y turismo: planes y proyectos. Barcelona: CRPP, 1996. ISBN: 84-7653-606-2
Llibre
Turisme
Arquitectura