CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > La ciudad de baja densidad 
 

La ciudad de baja densidad

2007

Ricard Pié
Arquitecte

Col·laboradors
Jordi Guerrero
Geògraf

Sergi Obon
Filòleg

L’article de Ricard Pié “Ahora toca hacer ciudad” forma part d’aquest volum, que vol aportar una anàlisi detallada del fenomen de la baixa densitat, una realitat plenament consolidada avui da al llarg de tot el territori que planteja importants reptes de gestió per als governs locals. El llibre conté una detallada descripció de la naturalesa dels creixements residencials en baixa densitat, una anàlisi dels costos ambientals, socials i econòmics que genera i una selecció d’instruments i polítiques per a la seva gestió.

INDOVINA, Francesco (coord.). La ciudad de baja densidad. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2007
Llibre
Litoral
Ordenació del territori
 
documents
Article_Ciudad_baja_densidad.pdf