CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > Pla territorial sectorial d'habitatge 
 

Pla territorial sectorial d'habitatge

2010

Josep M. Vilanova
Ricard Pié
Arquitectes

Aquest document correspon al projecte del Pla territorial sectorial d'habitatge de Catalunya, que ha de constituir el marc orientador per a l'aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques que estableix la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, i és l'instrument essencial de planificació territorial en matèria d'habitatge creat per la Llei en el seu Títol II. Les feines per a la redacció del Pla han estat dirigides per Josep M. Vilanova i Ricard Pié.

Pla territorial sectorial d'habitatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Secretaria d'Habitatge: UPC, 2010
Llibre
Habitatge
Ordenació del territori
PREMI