CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Pla estratègic per a Boa Vista (Cap Verd) 
 

Pla estratègic per a Boa Vista (Cap Verd)

2004

Eunice Andrade
José Miguel Aceytuno
Directors del projecte

Laboratorio de Paisaje de Canarias
Equip SEP
Equip BCPN

Roque Calero
Enginyer industrial

José Luis Cárdenes
Sociòleg

Luis Hernández
Geògraf

Carmelo León
Economista

Cipriano Marín
Vicesecretari General de ÍNSULA/UNESCO

Antonio Martín
Topògraf

Carlos Suárez
Biòleg

El treball de Boavista és un encàrrec de l'empresa estatal de Cap Verd per a l'estudi del desenvolupament turístic d'aquesta illa, que és l'única sortida econòmica que se'ls ofereix. El problema que es planteja és que normalment les inversions que hi estan interessades tenen per costum imposar les seves condicions, a exigir els millors terrenys i a tenir una total autonomia en la seva execució. L'informe va intentar trobar l'equilibri entre la preocupació dels governants per donar sortida a les ofertes dels operadors turístics i la necessiat d'ordenar el desenvolupament turístic en un territori molt fràgil. Una fragilitat que era ecològica i paisatgística, pero sobre tot social. L'illa comptava amb 4.000 habitants, una quantitat equilibrada d'acord amb els recursos naturals, a diferència dels països veïns. El treball d'equip va interioritzar aquestes preocupacions i va donar prioritat a tres camps: el social, que seria finalment el que marcaria el ritm de creixement del turism en funció de la capacitat de la població d'assumir els canvis programats; el mediambiental i paisatgístic, el valor del qual era indiscutible, però extremadament fràgil si no s'entenien els mecanismes del seu funcionamient (sobre tot en allò que fa referència als sistemes de dunes), i el turístic, en un cas en què és fonamental encertar en les grandàries i tipologies que es proposen. El resultat final va ser una proposta molt continguda, no tant pels riscos mediambientales i paisatgístics que es podien produir, sinó per la necessitat de controlar un creixement de la població resident, que majoritàriament procedia del continent i a la qual calia assegurar uns serveis i equipaments adequats.

Planta proposta
Turisme
Ordenació del territori
Litoral
 
documents
BV_esp.pdf
contingut relacionat
PDM de l'Illa de Brava (Cap Verd)
EROT de São Nicolau (Cap Verd)
PDM de la Illa de Santiago (Cap Verd)