CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans generals > PDM de la Illa de Santiago (Cap Verd) 
 

Plans Directors Municipals de la Illa de Santiago (Cap Verd)

2008 - en curs

Isabel Corral
Eunice Andrade
Directors del projecte

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Purificación Díaz
Anna Majoral
Sónia Tabares
Arquitectes

Carlos Suárez
Biòleg

Antonio Martín
Topògraf

José Miguel Duarte
Enginyer industrial

Alcina da Silva
Enginyer agrònom

Raquel Lopes
Advocada

Els Plans Directors Municipals (PDM) són un instrument de planejament que regeixen l’organització espacial de la totalitat del territori municipal que abracen. L’objectiu dels mateixos és l’ordenació i el desenvolupament dels municipis de São Miguel, São Salvador do Mundo i Santa Cruz.

Els objectius generals dels PDM són: establir criteris i paràmetres per a l’ocupació, ús i transformació del sòl, proposant una actuació coordinada entre els diferents agents (públics i privats), preservar, recuperar, protegir i valoritzar els recursos naturals, el paisatge i el patrimoni cultural del municipi, recolzar la implementació de polítiques de desenvolupament en l’àmbit regional (supramunicipal), facilitar la coordinació entre els municipis adjacents, establir les bases per a les subsegüents actuacions de planificació dins del territori municipal, crear les bases legals per a una correcta gestió urbanística i programar les diferents actuacions proposades. 

Els objectius i criteris dels models de ordenació proposats són: afavorir el creixement sostenible del municipi, proposar un exercici d’expansió i de contenció d’acord amb la dinàmica poblacional actual i futura, tenint en compte les singularitats del territori municipal, crear una estructura territorial, condicionada al creixement dels nuclis i al desenvolupament  de la proposta viària local, mitjançant recorreguts que completin la xarxa de camins existent, assegurar el subministrament dels serveis bàsics, condicionant el futur creixement de cada zona a una correcta localització, distribució i funcionament dels mateixos, evitar el desenvolupament urbanístic de terrenys que poden suposar un risc per a la població i retallar els processos administratius de gestió urbanística al mínim imprescindible.

 

Palmeral de Sao Miguel
Ordenació del territori
Urbanisme
Paisatgisme
Litoral
Turisme
 
documents
PDM_SC.pdf
PDM_SM.pdf
PDM_SSM.pdf
contingut relacionat
EROT de São Nicolau (Cap Verd)
PDM de l'Illa de Brava (Cap Verd)
Pla estratègic per a Boa Vista (Cap Verd)