CAT / CAST / ENG
 
PDU ARE de Ponent
2008 - 2009

Per tal de resoldre l’important dèficit acumulat d’habitatges requerits d’ajuts pública Catalunya, es considera imprescindible
que l’administració de la Generalitat assumeixi part de la tasca de creació de sòl residencial a través del desplegament de diverses ARE mitjançant un instrument de planejament supramunicipal com és el Pla director urbanístic.

The Plan provides a guiding framework for implementation throughout the territory of Catalonia with the policies established by law the right to housing. 
Housing as a social right, as formulated in Article 31 of the European Social Charter (revised) of 1996, and is specific to the area of Catalonia in the law the right to housing 2008. 
Needs and actions in the 2007-2016 National Pact signed by all social and economic agents which are part of the housing policies of the Generalitat of Catalonia. 
It assesses the social housing needs by specific groups (youth, elderly, people at risk of exclusion and poorly housed population) and provides actions to address these needs, with new houses, with mobilization of vacant homes and aid economic to facilitate access to housing or lose it. It also quantifies the objectives of the rehabilitation of buildings and homes with environmental improvement goals and better accessibility. 

El Pla director urbanístic de les Valls d'en Bas i del Ges i el Bisaura té per objectiu evitar que la construcció del túnel de Bracons, una infraestructura viària molt polèmica, perquè transcorre per un paratge de gran bellesa, es converteixi en una ocupació indiscriminada del territori.

El projecte de Directrius d'Ordenació del Litoral Canari torna a posar l'accent en un dels espais més complexos, per la intensitat d'usos que s'hi desenvolupen, la singularitat dels fenòmens que s'hi produeixen i la convergència i contraposició de les competèncias i interessos que s'hi donen.

L’ajuntament de Figueres va iniciar al 2004 els estudis per a la reordenació urbanística del sector objecte d’aquest document de modificació puntual del pla general, amb la finalitat de preparar urbanísticament aquesta zona en relació a la previsible ubicació de l’estació del tren d’alta velocitat en el terme municipal de Vilafant, en direcció a la prolongació del carrer Avinyonet.

Després de vint anys de vigència del Pla encara restaven per executar les peces més importants: l'eixample, el parc dels Estanys, la connexió de Platja d’Aro amb el nucli històric de Castell d’Aro, la formació d'un petit eisample residencial en el nucli de Castell d’Aro, la unió entre les trames urbanes de Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro i la finalització del port interior de la Marina.

La redacció dels Criteris de disseny per a la creació d'un parc Metropolità en l'àrea del Manzanares Sud de la Comunitat de Madrid va tenir com a primer objectiu donar valor social a un gran espai (2.000 ha), culturalment poc apreciat per les seves característiques naturals i pel fet de patir una forta degradació en algunes de les seves parts.

Los trabajos para la redacción del Plan de Ordenación Insular de Tenerife fue una ocasión para poner al día algunas de las reflexiones propias elaboradas sobre el turismo, la costa y el paisaje. En este trabajo había que redactar un diagnóstico de la situación del litoral e indicar cuales eran las líneas de ordenación a seguir.

 

Los trabajos para la redacción del Plan de Ordenación Insular de Gran Canaria fue una ocasión para poner al día algunas de las reflexiones propias elaboradas sobre el turismo, la costa y el paisaje. En este trabajo había que redactar un diagnóstico de la situación del litoral e indicar cuales eran las líneas de ordenación a seguir.

 

El tercer pla que vam realitzar a la comarca del Baix Penedès va ser el Pla de Protecció del nucli històric de Sant Vicenç de Calders, amb l'objectiu de conservar les seves característiques i millorar la seva connexió amb la plana turística situada entre el municipi i el mar.

Habitatge
Urbanisme
Ordenació del territori
Habitatge
Urbanisme
Ordenació del territori
PREMI
Ordenació del territori
Paisatgisme
Infraestructures
Litoral
Ordenació del territori
Turisme
Paisatgisme
Urbanisme
Habitatge
Paisatgisme
Turisme
Ordenació del territori
Infraestructures
Paisatgisme
Urbanisme
Litoral
Ordenació del territori
Turisme
Paisatgisme
Litoral
Ordenació del territori
Turisme
Paisatgisme
Urbanisme
Patrimoni