CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > EROT de São Nicolau (Cap Verd) 
 

Esquema Regional d'Ordenació del Territori de l'Illa de São Nicolau i Informe sobre l'estratègia turística per a les directrius nacionals d'ordenació del territori de Cap Verd

2009 - en curs

Eunice Andrade
Isabel Corral
Directors del projecte

Equip SEP
Laboratorio de Paisaje de Canarias

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Purificación Díaz
Anna Majoral
Teresa Pazos
Arquitectes

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
InLand 5
Paisatgistes

Carlos Suárez
Biòleg

Des de l'any 2004, Equip BCPN, SLP està treballant en diverses de les illes de Cap Verd, desenvolupant estudis estratègics que tenen un seguit d'objectius i estratègies de futur. Aquestes treballs tracten d'establir unes pautes per a un desenvolupament turístic sostenible, ordenat i controlat, en el qual es tinguin en compte els valors del territori i es respectin.

  1. Concretar polítiques d'ordenació del territori: estructurar l'illa d'acord amb un model i una estratègia de desenvolupament econòmic i social sostenible, a la vegada que promou un major equilibri territorial i social.
  2. Establir normes generals per ocupar, transformar i utilitzar el sòl, intentant salvaguardar i valorar els recursos naturals i promoure la seva utilizació sostenible. Garantir la protecció dels valors ambientals i del patrimoni natural, paisatgístic i sociocultural de les illes.
  3. Definir principis, orientacions i criteris que promoguin una ocupació del sòl en funció de les potencialitats de cada àrea.
  4. Definir les infraestructures bàsiques: quantificar i localitzar les necessitats de xarxes, d'equipaments col·lectius i de serveis d'interès general, en particular de salut, educació, esport i cultura.
  5. Definir les infraestructures econòmiques: localitzar, quantificar i jerarquitzar les activitats econòmiques, particularment les de zones industrials, les àrees extractives de materials inerts, les zones turístiques, especificant, en cada cas concret, la capacitat de càrrega amb l'objectiu d'aconseguir un grau sostenible d'explotació.
Esquema de les línies orientadores
Litoral
Ordenació del territori
Turisme
Paisatgisme
 
documents
SN_EROT_Planta_de_Ordenamento_Resolucio.pdf
SN_EROT_Regulamento_Versão_01.pdf
contingut relacionat
PDM de l'Illa de Brava (Cap Verd)
Pla estratègic per a Boa Vista (Cap Verd)