CAT / CAST / ENG
 

Las Àrees Residencials Estratègiques van ser creades pel Decret 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística per tal de proveir sòl urbanitzat per a la construcció d’habitatge assequible, fent així efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge digne i adequat, juntament amb habitatges produïts per al mercat lliure, seguint un procediment singular de redacció i tramitació del planejament general, derivat i executiu. L'ARE de la Porta Sud de Terrassa pertanyia al Pla Director Urbanístic del Vallès Occidental.

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’any 1998, va decidir desenvolupar una sèrie d’actuacions urbanístiques, entre les quals hi havia l’àmbit del camí Ral. Fruit d’aquella decisió ha estat la redacció i aprovació de la Modificació Puntual del Pla General i el Pla Parcial de Camí Ral.

L'ajuntament de Castell–Platja d’Aro, l’any 1998, va decidir desenvolupar una sèrie d’actuacions urbanístiques entre les quals hi havia la zona esportiva de Castell–Platja d’Aro, anomenada “l’Eixample Castell”. Fruit d’aquella decisió ha estat la redacció i aprovació de la Modificació Puntual del Pla General, el Pla Parcial de l’Eixample Castell i el Projecte d’Urbanització del Pla Parcial de l’Eixample Castell.

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’any 1998, va decidir desenvolupar una sèrie d’actuacions urbanístiques, entre les quals hi havia la Rambla Castell. Fruit d’aquella decisió ha estat la redacció i aprovació de la Modificació Puntual del Pla General, el Pla Parcial de Rambla Castell i el Projecte d’Urbanització del Pla Parcial.

Habitatge
Urbanisme
Ordenació del territori
Urbanisme
Paisatgisme
Urbanisme
Paisatgisme
Urbanisme
Paisatgisme