CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Estudis previs al PGM de Calvià 
 

La costa com a espai turístic i Les peces mínimes del turisme. Avanç del Pla General Municipal de Calvià

1988

Rosa Barba
Ricard Pié
Directors del projecte

Col·laboradors
Paco Huerta
Arquitecte

Antoni Estapé
Jordi Closa
Juan Pablo Saucedo

Vam rebre l'encàrrec de ser els assesors en qüestions turístiques i costaneres de la Revisió del Pla General d'Urbanisme de Calvià, dirigit pels arquitectes Eduardo Leira i Damián Quero. Es van redactar dos documents, La costa como espacio turístico. Equipamiento y paisaje i Las piezas mínimas del territorio turístico. El treball es va completar amb una proposta de desenvolupament turístic: La Marina.

El planejament turístic s'ha de plantejar com una matriu en la qual es posen en relació les condicions del lloc, la seva capacitat i qualitats per suportar les activitats turístiques, amb les condicions concretes dels diferents tipus de promoció turística. Ambdós documents pretenien estudiar aquests temes.

A la costa com a espai turístic es va estudiar el lloc, la costa, com un recurs escàs i sobreexplotat, amb una forte càrrega urbanística i alts nivells de saturació. Es va analtizar com a equipament turístic —recurs quantificable i millorable—, i al mateix tempe com a paisatge — que confereix qualitats de confort subjectiu. Per realitzar l'estudi es va inventariar l'estat de la costa a partir de la cartografia i les dades del Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral (PIUDPL). Posteriorment, es va valorar la incidència dels estudis i propostes d'aquest Pla, que es va completar amb altres qüestions que el pla no plantejava. Finalment, es van realitzar recomanacions.

En Las piezas mínimas del territorio turístico es feia una reflexió sobre els diferents tipus d'activitat turística. El turisme és una indústria que té uns comportaments territorials diferents als de l'urbanisme territorial i mereix un tracte diferencial.

Anàlisi topogràfic de la costa de Calvià
Turisme
Litoral
Paisatgisme
Ordenació del territori
 
 
contingut relacionat
Avantprojecte la Marina de Calvià