CAT / CAST / ENG
 
 
Plans and projects > General plans > Theoretical proposal for Riera de Caldes 
 

Theoretical proposal for Riera de Caldes

1972

Ricard Pié
Architect

Després de treballar en la redacció del PGM de Barcelona, el primer encàrrec professional va ser l'elaboración d'un document d'anàlisi i d'alternatives a les propostes presentades en un concurs de caràcter restringit –que va organitzar l'Àrea Metropolitana de Barcelona– per a l'ordenació de la nova ciutat (ACTUR) de “Riera de Caldes”. Els tres projectes estudiats s'inspiraven en les new town angleses de tercera generació; en ells es proposava un disseny tancat de ciutat –“una forma total”–, que havia de servir per controlar el seu desenvolupament de principi a fi. La nostra alternativa defensava que era més important ordenar el procés de formació de la ciutat que pensar en la forma que podia prendre. Així, es va suggerir imitar les formes d'ocupació urbana que s'havien produït a la comarca i estudiar les possibilitats que aquestes formacions tindrien d'esdevenir una ciutat si s'equipessin dels serveis i infraestructures adients. En definitiva, es tractava de pensar en un procés en el qual la formació de la ciutat es realitzés al mateix temps que la progressiva maduració de les seves peces i a la introducció dels serveis i infraestructures necessaris.
 La comarca del Vallès s'estava convertint en un continu urbà, que es postulava com a alternativa a la ciutat de Barcelona tot i les precarietats. La nostra alternativa es basava en aquesta constatació i en la possibilitat que es podia construir una nova ciutat a partir de les mateixes pautes de creixement i colonització del territori.

Spatial planning tests
Urbanism
Tourism
Architecture