CAT / CAST / ENG
 
 
Edificació > 60 habitatges VPO al c/Oristà (Barcelona) 
 

60 habitatges VPO al c/Oristà, al barri de Vallbona (Barcelona)

2001

Rosa Barba
Arquitecta

Ricard Pié
Arquitecte

Col·laboradors
Juan Pablo Saucedo
Arquitecte

El projecto de 60 habitatges de Vallbona va ser un projecto que s'encadena amb els treballs de recuperació urbanística del barri iniciats durant la dècada dels setanta. Aquest projecte era un primer pas, després del que es va dur a terme en aquell període, per resoldre els problemes més greus d'aquest barri barceloní, en el qual es preveia una certa densificació residencial, el gir cap al riu i la connexió amb el barri de Bifurcació del municipi veí.Els dos edificis que es van projectar se situaven sobre d'un sòcol relativament llarg –que en un primer estadi estava dedicat a aparcament, però que en el futur podria esdevenir un espai comercial–, que facilitava l'acoplament de l'edifici amb la topografia del turó, en el punt de trobada entre la roca i la plana al·luvial. Aquesta plataforma possibilitava el desenvolupament de l'edificació sobre d'ella. La planta tipus prenia la forma d'una “T”, el que permetia col·locar cinc apartaments per replà amb un sol accés vertical. Aquesta organització evitava que hi hagués cap habitatge sense la sala d'estar amb vistes al riu i permetia que totes les cambres ventilessin per façana. Formalment, la composició i tractament de la façana fugia de solucions que recordessin les formes tradicionals de l'habitatge social de baixa qualitat.

 

Perspectiva de la façana principal al carrer
Equipaments
Urbanisme