CAT / CAST / ENG
 
 
Edificació > 22 habitatges VPO al c/Samaniego (Barcelona) 
 

22 habitatges VPO al c/Samaniego 1-25, en el districte d'Horta-Guinardó

1998

Rosa Barba
Arquitecta

Ricard Pié
Arquitecte

El grup d'habitatges del carrer de Samaniego, promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge, desenvolupava una petita peça suburbana situada darrere de la Creueta del Coll (Barcelona), en un territori indefinit; sobre uns terrenys guanyats a una riera; en un cul de sac; al costat de la Ronda de Dalt, perè sense tenir-hi accés, i en un solar de topografia incerta, on l'edificació estava molt esmicolada.

El projecte buscava una resposta d'acord amb el seu entorn. L'edificació s'organitzava en cinc peces independents agrupades al voltant d'un pati central. Cada volum s'assentava en una plataforma diferent, tal com feien les edificacions veïnes. La forma de cada peça era molt senzilla i la qualitat de l'edifici es confiava a les característiques dels materials emprats, a lausteritat de les solucions constructives i als colors del conjunt.

Vista general des del carrer Samaniego
Habitatge