CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans específics > PDU ARE de Ponent 
 

Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit de Ponent (Terres de Lleida)

2008 - 2009

Ricard Pié
Director del projecte

Purificación Díaz
Anna Majoral
Marta Gómez
Teresa Pazos
Marianela Motkoski
Arquitectes

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Robert Vergés
Enginyer de camins, canals i ports

Anna Zahonero
Biòloga

Antoni Vila
Joan Font
Enginyers industrials

Romà Miró
Advocat

Sílvia Martín
Ambientòloga

Per tal de resoldre l’important dèficit acumulat d’habitatges requerits d’ajuts pública Catalunya, es considera imprescindible
que l’administració de la Generalitat assumeixi part de la tasca de creació de sòl residencial a través del desplegament de diverses ARE mitjançant un instrument de planejament supramunicipal com és el Pla director urbanístic.Amb aquest instrument, l’administració pot produir amb la celeritat i en la quantitat requerides el sòl residencial necessari per atendre els dèficits i la demanda previstes, recollits en el Pacte Nacional per l’habitatge 2007-2016, signat el 8 d’octubre de 2007. El Decret Llei 1/2007 habilita els Plans directors urbanístics de les ARE a delimitar i, al mateix temps, establir la seva ordenació detallada, fins al detall de projecte d’urbanització d’obres bàsiques, per tal de fer possible la seva execució immediata. El document d’«Objectius i propòsits generals» proposa set sectors d’ARE per al Pla Director Urbanístic de Ponent (Terres de Lleida), en els municipis següents: Almacelles, Balaguer, les Borges Blanques, Cervera, Lleida, Mollerussa i Tàrrega. Els àmbits contemplats, a febrer de 2008, sumen 177,15 ha de sòl, en les quals es podria construir un sostre d’1.264.182 m2/st i 10.184 habitatges, la meitat protegits i la meitat lliures. La major part del sòl (168,41 ha) està classificat pel planejament vigent com a sòl urbanitzable delimitat; això vol dir gairebé la totalitat dels àmbits –excepte Balaguer–, el que representa el 95% de la superfície total de les ARE proposades.

Justificació dels trets bàsics de les ARE de Ponent
Habitatge
Urbanisme
Ordenació del territori
 
documents
ARE_AI_PONENT.pdf