CAT / CAST / ENG
 
 
Acadèmic > Recerca > La planificació de l'habitatge a Catalunya 
 

La planificació de l'habitatge a Catalunya

2011 - 2013

Ricard Pié
Investigador principal

Col·laboradors
Josep M. Vilanova
Elisabet Amat
Eugenia Vidal
Francesc J. Ocon
Alexandra Quesada
Vicenç Casals
Investigadors

El mes de desembre de 2010 es va aprovar el subprojecte de recerca "El nou mapa de l'habitatge", presentat a la convocatòria 2010 d'ajuts per a la realització de Projectes d'Investigació Fonamental no orientada (BOE del 31 de desembre de 2009), amb Ricard Pié com a investigador principal. Aquesta convocatòria es troba dins el marc del Plan Nacional I+D+I 2008-2011 que du a terme la Subdirecció General de Projectes de Recerca del Ministeri de Ciència i Innovació.

L'any 2005 es va constituir a l'ETSA del Vallès (UPC) el grup de recerca dirigit per Ricard Pié i Josep M. Vilanova amb l'objectiu de realitzar el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya, impulsat per la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La investigació se centra en l'anàlisi dels antecedents i el marc actual de planificació d'habitatge, així com en l'establiment de metodologies d'anàlisis urbana i territorial que contemplen:

  1. Evolució i dinàmiques de la població (2001-2008) en sistemes metropolitans, sistemes urbans i àrees rurals.
  2. Evolució 1993-2008 dels processos d'urbanització.
  3. Producció d'habitatge nou i rehabilitació del parc d'habitatge existent (2001-2008).
  4. Propostes dels plans urbanístics a partir de 2002 (Llei d'urbanisme de Catalunya) i dels plans territorials (a partir de 2004) en matèria d'habitatge.

El resultat d'aquestes feines són materials estadístics sobre població i habitatge, usos del sòl i reserves per a habitatge protegit, així com materiales cartogràfics per a cadascun dels 119 àmbits territorials delimitats, a escala municipal i de secció censal.

Evolució i dinàmiques de la població en sistemes metropolitans, sistemes urbans i àrees rurals (2001-2008)
Habitatge