CAT / CAST / ENG
 
 
Acadèmic > Recerca > Artemis: recerca sobre medi ambient i clima 
 

Artemis: Programa de recerca sobre medi ambient i clima

1994 - 2001

Rosa Barba
Coordinadora

Ricard Pié
Coordinador

Maria Goula
Michele Orliac
Joâo Nunes
Paisatgistes

Joana Maria Petrus
Geògrafa

Maurici Ruiz
Costis Hadjimichalis
Geògrafs

Carlo Simonetti

El projecte Artemis va servir per debatre l'especificitat de l'enfocament paisatgístic pel que fa al tractament de l'espai rural. L'objectiu era confeccionar un programa informàtic que servís per analitzar les característiques dels paisatges rurals i avaluar els patrons residencials de baixa densitat que podien ser compatibles i adequats per a cadascun d'ells. Amb aquesta finalitat es va treballar en l'establiment d'un protocol per descriure les condicions paisatgístiques de l'espai rural de diverses àrees de l'Europa mediterrània.

Es van buscar fórmules per descriure –amb criteris equivalents– certs patrons residencials de baixa densitat, per poder relacionar-los amb els descriptors dels espais rurals i avaluar els graus de compatibilitat entre tots dos. Les diferències entre els quatre països que van participar en el projecte eren abismals, el que va fer impossible establir un mètode de treball comú, de manera qu l'estudi va derivar cap a d'altres qüestions. La recerca no va assolir l'objectiu final de confeccionar el programa informàtic, però va servir per discutir sobre les limitacions de les anàlisi mecàniques de les variables territorials a l'ús, les dificultats per establir un catàleg de variables significatives, les limitacions de cada escala de treball o les dificultats tècniques de desenvolupament d'un program informàtic especialtizat. La recerca va posar de manifest els riscos disciplinaris de certes línies d'investigació ambiental i paisatgística que semblen entossudides en la búsqueda d'una descripció suposadament objectiva de la realitat. Les dificultats per establir un protocol per a l'anàlisi i avaluació de les característiques d'un paisatge no procedeixen de la insuficiència de les bases de dades territorials, ni dels problemes de precisió de la cartografia o les limitacions dels programes informàtics, sinó de la pròpia concepció del tema. Només si en som conscients serà possible crear instruments que ajudin en la presa de decisinons dels projectes paisatgístics.

Estudi dut a terme en Graugés, Berguedà, província de Barcelona: gràfics del sistema d'aigües superficials, el medi construït i la vegetació
Cartografia
Paisatgisme
Ordenació del territori
 
documents
artemis_presentacion.pdf