CAT / CAST / ENG
 
 
Acadèmic > Recerca > Bases per al PEAUE 
 

Bases per a la redacció del Pla Estratègic d'allotjament universitari a Espanya

2010 - 2011

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Teresa Pazos
Coordinadora

Purificación Díaz
Anna Majoral
Arquitectes

Sergi Obon
Filòleg

Carme Trilla
Economista

El Ministeri d'Educació, a través de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria de la Secretaría General de Universidades, va encarregar a la Universitat Politècnica de Catalunya la redacció d'un estudi sobre l'allotjament universitari a Espanya. L'objectiu d'aquest estudi era posar les bases per a la redacció del Pla Estratègic de l'Allotjament Universitari a Espanya (PEAUE), així com participar en els debats de l'Observatori de beques i ajuts del Ministerio d'Educació.

L'objectiu del Ministeri era equipar-se amb un full de ruta (roadmap), un «instrumento de planificación para coordinar las necesidades planteadas con los recursos disponibles y los mecanismos de actuación necesarios para conseguir un (resultado) adecuado». La qüestió de l'allotjament universitari a Espanya és un tema transversal, que està present en els quatre àmbits estratègics de la EU2015, i una qüestió estretament relacionada amb els objectius platejats en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquesta qüestió ha deixat de ser una càrrega de la qual les universitats han intentat defer-se per convertir-se en un dels pilars bàsics per assolir els objectius que se planteja la «Estrategia Universidad 2015. Contribución de las universidades al progreso socioeconómico español 2010-2015» (EU2015) d'octubre de 2010.

La mobilitat universitària apareix com un objectiu estratègic per als responsables de l'educació superior a Europa; per això és necessari que el sistema universitari espanyol reprengui la iniciativa en la qüestió de l'allotjament universitari i posi en marxa, entre altres mesures, un PEAU d'acord amb els àmbits, eixos i temes que es planteja la EU2015. Per elaborar les bases del PEAUE es va desenvolupar una anàlisi sobre l'oferta i la demanda d'allotjament a Espanya, els ajuts a l'allotjament, l'experiència estrangera i les tendències detectades en el mercat en relació a l'oferta d'allotjament. Finalment, es van elaborar una sèrie de conclusions.

Fitxa de residència procedent de l'estudi de les tendències del mercat de l'allotjament universitari
Habitatge
Equipaments
 
 
contingut relacionat
Allotjament universitari dins del programa CEI. 2010