CAT / CAST / ENG
 
 
Acadèmic > Recerca > La construcció del territori del turisme 
 

La construcció del territori del turisme

1986 - 1996

Rosa Barba
Ricard Pié
Directors del projecte

La reflexió sobre el turisme es va iniciar amb la revisió dels plans d'ordenació urbanística de diversos municipis de la Costa Brava. Davant d'un urbanisme metropolità i el de base rural en el qual s'havia treballat, l'urbanism turístic apareixia com una fórmula heterodoxa i extremadament depredadora del territori, que es presentava com un altre desenvolupament més d'un sistema econòmic que convertia qualsevol nova demanda social en una altra fórmula perr augmentar la seva activitat i incrementar els hàbits de consum. 

En els primers plans, la recerca es va centrar en el marc econòmic i l'evolució històrica d'aquest fenomen. Posteriorment, davant les diferències respecte a les formes urbanes de recuperació del sòl, la recerca es va independitzar dels treballs professionals i es va interessar per les fórmules primigènies dels projectes turístics. Una de les més eficaces per sistematitzar un fenomen és investigar quines són les seves primeres passes i descubrir els arguments i proposicions inicials abans de la seva “corrupció” especulativa. Així, es va fer un buidat exhaustiu de l'arquitectura turística publicada en els inicis del boom turístic i una tipificació del que més tard anomenarem les “peces mínimes del turisme”. Aquesta reflexió entenia que el turisme de sol i platja era una activitat inicialment colonitzadora, que en la seva búsqueda d'espais idíl·lics i naturals es desenvolupava per addició d'operacions autárquiques, per la manca de serveis en els quals recolzar-se i per raons económiques. En la recerca es van establir vuit tipologies bàsiques, que es van anomenar “les peces mínimes del turisme”. D'acord amb aquesta classificació, es van establir els parèmetres de referència que utilitzaven aquests projectes i quins problemes van sorgir posteriorment per culpa de la seva densificació. Actualment, la discusió va en una altra direcció, amb un interès major per al futur de les àrees turístiques madures i les seves possibilitats de transformació; com a ofertes turístiques renovades i com a elements centrals per construir la nova ciutat residencial.

Peces mínimes del turisme: agrupacions residencials amb equipaments. Marines
Turisme
Litoral