CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans derivats > Pla Parcial Urbanístic Camí Ral 
 

Pla Parcial Urbanístic Camí Ral

2004

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Coordinadora

Marc Manzano
Arquitecte

Anna Majoral
Estudiant d'arquitectura

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Equip EARHA

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’any 1998, va decidir desenvolupar una sèrie d’actuacions urbanístiques, entre les quals hi havia l’àmbit del camí Ral. Fruit d’aquella decisió ha estat la redacció i aprovació de la Modificació Puntual del Pla General i el Pla Parcial de Camí Ral.

L’esquema viari es recolzava en l’actual carretera -avinguda de Santa Cristina d’Aro- mantenint en aquest front una banda de 6 m de passeig arbrat. Al sud, encara que fora de l’àmbit, el camí Ral es mantenia com un carrer per a vianants, reforçant el seu paper de frontera amb el sòl no urbanitzable, per la qual cosa s’acompanyava d’una franja de verd que actuava de coixí amb la zona edificable i s’emfatitzava el caràcter de recorregut paisatgístic i lúdic.

Atès el caràcter de plana al·luvial dels terrenys sobre els quals hi ha la proposta, es reconeixien i preservaven els cursos d’aigua com zones públiques de protecció hidràulica, que passaven amb amplada suficient entre les parcel·les privades, mantenint la continuïtat dels sistemes territorials.

En l’extrem oest del sector al costat de la rotonda, entre la carretera i el camí Ral, es situava una àrea d’equipaments en una posició en la qual podia oferir un servei  complementari al cementiri. Aquesta àrea d’espais públics es completava amb una zona verda que permetia l’ús d’aparcament en la temporada turística.

Plànol imatge de la proposta
Urbanisme
Paisatgisme
 
documents
Presentacio_Platja_dAro2.pdf
contingut relacionat
Projecte d'Urbanització i PP de l'Eixample Castell
Projecte d'Urbanització i PP de Rambla Castell
Parc central de Platja d'Aro, el Parc dels Estanys