CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans derivats > ARE Porta Sud de Terrassa 
 

Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques del Vallés Occidental. Porta Sud de Terrassa

2008 - 2009

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Marta Gómez
Coordinadora

Marianela Motkoski
Teresa Pazos
Ana Sofia Godinho
Arquitectes

Francisco Fernández
Arquitecte

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Àlex Olives
Andrés Calderón
Juan Pablo Saucedo
Arquitectes

Las Àrees Residencials Estratègiques van ser creades pel Decret 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística per tal de proveir sòl urbanitzat per a la construcció d’habitatge assequible, fent així efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge digne i adequat, juntament amb habitatges produïts per al mercat lliure, seguint un procediment singular de redacció i tramitació del planejament general, derivat i executiu. L'ARE de la Porta Sud de Terrassa pertanyia al Pla Director Urbanístic del Vallès Occidental.

L'ARE està situada al sud de la ciutat, propera a la connexió entre la part baixa de la Rambleta del Pare Alegre i els actuals accessos a l'autopista C-16. Per la redacció de l'ARE es van prendre com a referència dos plans de millora urbana previs que ja estaven inclosos en el Pla general, encara que l'àmbit final, discontinu, va passar per diverses modificacions durant el procés.

Les ARE s’havian d’emplaçar en municipis amb capacitat territorial per polaritzar el creixement urbà, en continuïtat amb el teixit urbà existent o previst i amb una densitat mínima de 50 habitatges per hectàrea. En el cas de la Porta Sud de Terrassa es donaven plenament aquestes circumstàncies. El nou sector va plantear una densitat suficient per tal de crear una imatge urbana potent en un entorn singular de la ciutat actual i futura, densitat que és de 62 habitatges per hectàrea bruta, i de 105 habitatges/ha si relacionem al màxim d’habitatges amb el sòl computable a efectes de repartiment de l’aprofitament urbanístic.

En el projecte es preveia un total de 964 habitatges, la meitat de protecció oficial, amb un sostre de 85.504 m2.

Esquema d'ordenació d'una fase prèvia del projecte
Habitatge
Urbanisme
Ordenació del territori
 
 
contingut relacionat
PMU Porta Sud (Terrassa)