CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Estudis i treballs a la comarca del Baix Penedès 
 

Estudis i treballs a la comarca del Baix Penedès

1975 - 1985

Rosa Barba
Ricard Pié
Ferran Navarro
Directors del projecte

Els primers treballs professionals com a arquitectes de Ricard Pié i Rosa Barba es van realitzar a la comarca del Baix Penedès. Posteriorment, aquesta relació es va transformar en un compromís amb diversos moviments cívics i culturals que van aparèixer durant la transició política espanyola: l'Assemblea de Catalunya, el Congrés de Cultura Catalana (CCC) i altres.

Aquest fet, així com la possibilitat d'accedir a diversos materials d'estudi, va fer que aquesta comarca –amb excepció de la seva façana marítima– es va convertir en un laboratori personal de treball i recerca; un lloc on contrastar els debats territorials i urbanístics que s'estaven produïnt tant en el món acadèmic com en el polític i cultural.

Durante aquests anys, es van presentar vàries comunicacions a les sessions científiques organitzades pel CCC –la distribució de la propietat com a herència de l'evolució econòmica de la comarca, la xarxa de comunicacions o el sistema de poblament de la comarca–; es van realitzar diverses feines –un inventari del cadastre de rústica de tota la comarca, l'anàlisi morfològica de tota la cubeta geogràfica amb la confecció de mapes clinomètrics i hipsomètrics o el mapa de vegetació–, i es van fer certes aplicacions directes de formulacions, com les de Christaler –per explicar la distribució territorial de la població–, les regles de formació i evolució dels tipus arquitectònics i d'altres. Totes aquestes feines van servir posteriorment per a la redacció dels plans d'ordenació urbanística municipal dels municipis de l’Arboç, Banyeres i La Bisbal del Penedès; el Pla Especial de Protecció de Sant Vicenç de Calders, i el mapa de la comarca del Atlas La identitat del territori català, confeccionat pel Laboratori de'Urbanisme per a l'acte final del CCC.

Plànol de parcel·lari de la comarca del Baix Penedès
Ordenació del territori
 
 
contingut relacionat
PGOU de l'Arborç del Penedès
NNSS de Banyeres del Penedès
Sant Vicenç de Calders