CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans generals > PGOU de l'Arborç del Penedès 
 

Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de l'Arborç del Penedès

1981 - 1985

Ricard Pié
Rosa Barba
Ferran Navarro
Directors del projecte

Josep M. Vilanova
Arquitecte

El segon pla que vam redactar va ser el de l’Arboç. En aquest cas, el treball va ser una oportunitat per repensar el futur d'una població a partir de la reinterpretació del seu passat. La redacció del Pla podia ser una bona ocasió per esbrinar perquè el seu esplendor passat no tenia continuïtat en el present, i per preguntar-se com havia d'afrontar el seu futur. Aquesta petita vila era una població amb una dinàmica urbana molt reduïda en aquell moment, tot i que havia tingut un passat relativament important.

Havia estat “carrer” de Barcelona, casa d'indians rics, seu d'escoles religioses, l'estació ferroviària de la comarca interior i seu de la major indústria de la comarca. Els dubtes es van traslladar a com havia de ser el pla. Si l'objectiu era situar l'Arboç –en la mesura que fos possible– altre cop al mapa de petites ciutats de Catalunya, la qüestió era si l'ordenació urbanística havia de passar per les mateixex etapes per les quals havien passat aquelles ciutats o si s'havia d'enfrontar directament amb les formes d'ordenació i creixement de l'urbanisme contemporani.

El Pla General va optar finalment per un document més propi d'un pla d'eixample que d'extensió contemporània; per un pla especialment preocupat pel bon traçat de les vies, la posició central dels equipaments i l'ús de les futures variants com carrutxes para articular la ciutat amb el territori del voltant. En definitiva, per una forma de planejament que tenia més deutes amb les formes del segle XIX de l'urbanisme que amb les contemporànias. Es pensava que aquesta era la millor manera de créixer, guanyar dimensió urbana i abrigar un nucli històric que desapareixeria si s'optava per un desenvolupament per juxtaposició de paquets urbans sense cap relació.

Plànol de la proposta d'ordenació: usos globals del sòl urbà i urbanitzable del nucli de l'Alborç
Urbanisme
Patrimoni
 
 
contingut relacionat
Estudis i treballs a la comarca del Baix Penedès
NNSS de Banyeres del Penedès
Sant Vicenç de Calders