CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans generals > POUM de Tossa de Mar 
 

POUM de Tossa de Mar

2006

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Marta Gómez
Coordinadores

Belén Nogueira
Arquitecta

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Romà Miró
Advocat

Robert Vergés
Enginyer de camins, canals i ports

Anna Zahonero
Biòloga

Joan Angelet
Economista

Quadrifoli

El pla pretenia posar al dia les propostes urbanístiques del Pla general de 1986, introduir les recomanacions dels planejaments territorials i prendre posicions davant les noves condicions d’accessibilitat que presentava el municipi. També es furmalava la necessitat de requalificar el turisme, ordenar el paisatge, gestionar el medi i reconsiderar la qualitat i quantitat de l'oferta urbanística. Les raons primordials que van fer necessària la revisió del Pla general van ser:

1. Necessitat de posar al dia les propostes urbanístiques del Pla de 1986.
2. Necessitat d’introduir les recomanacions, determinacions i propostes dels planejaments territorials.
3. Necessitat de prendre posicions davant les noves condicions d’accessibilitat que presentava el municipi.
4. Necessitat de requalificar el turisme preservant la imatge de Tossa.
5. Necessitat d’ordenar el paisatge i gestionar eficaçment el medi com a requisits per a un desenvolupament sostenible.
6. Necessitat de reconsiderar qualitativament i quantitativa l’oferta urbanística.

Vistes aquestes raons i estudiada la realitat, aplicació i contingut, els criteris i objectius generals de la revisió i les accions prioritàries que s’havien de realitzar es podien desenvolupar en sis àmbits: el medi natural, el nucli de Tossa, les urbanitzacions, el turisme, l'habitatge i la mobilitat.

Qualificació del sòl no urbanizable
Ordenació del territori
Turisme
Habitatge
Litoral
 
documents
TS_AV_TOT.pdf