CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Estudi de la 2a corona metropolitana 
 

Estudi de la 2a corona metropolitana

2003

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Coordinadora

Anna Majoral
Marta Gómez
Arquitectes

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Robert Vergés
Enginyer de camins, canals i ports

Joan Barjau
Dissenyador gràfic

Equip EARHA

Aquest estudi tenia per objecte analitzar des des diferents perspectives les ciutats immediates que formen l'arc metropolità, dins de la Regió Metropolitana de Barcelona. Les set ciutats que es van analitzar eren Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.

Les set ciutats que integren l'arc metropolità ens van demanar que elaborèssim un Atles sobre la situació dels sistemes urbans de cada una d'elles, un altre sobre el planejament urbanístic i un tercer sobre les infraestructures bàsiques. Aquests documents havien de servir de recolzament dels seus debats i propostes de cara al futur. Les conclusions d'aquest estudi van revelar tres aspectes, que tenien repercussions concretes en l'ordenació d'aquests territoris. La primera, la importància de les formes d'ocupació del sòl industrial, ja que eren les que estaven marcant les grans pautes territorials i les que demanaven majors infraestructures. La segona conclusió recalcava la importància de les característiques d'aquell sòl, perquè repercutia directament sobre la demanda de sòl residencial. Finalment, la tercera conclusió mostrava la necessitat de replantejar-se un planejament territorial, supramunicipal, que mai havia existit.

Teixits industrials i de baixa densitat
Ordenació del territori
Infraestructures
Urbanisme
Habitatge
 
documents
7c_gràfiques_a4.pdf