CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans generals > POUM d'Igualada 
 

POUM d'Igualada

2006 - 2010

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Coordinadora

Anna Majoral
Teresa Pazos
Marianela Motkoski
Ana Sofia Godinho
Arquitectes

Ramon Grau
Arquitecte

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Joan Güell
Arquitecte

Manuel Herce
Enginyer de camins, canals i ports

Mercè Rotllan
Economista

Anna Zahonero
Biòloga

Els criteris, objectius i solucions generals que es proposen en el nou POUM responen a la pregunta sobre què vol ser la ciutat d’Igualada en els propers anys. La resposta es pot resumir en una frase: preveure una ciutat per a 50.000 habitants de dret, capaç de liderar el desenvolupament de la comarca i del continu urbà que constitueix l’àmbit ordenat pel Pla director urbanístic d’Òdena.Tenir aquesta grandària vol dir pujar un graó en el rànquing de ciutats catalanes, el que obliga a assumir els drets i deures, equipaments i serveis per cobrir les necessitats d’una població gran i d’un entorn residencial ampli. Aquesta posició implica reivindicar la situació central de la ciutat en el sistema urbà comarcal, les responsabilitats i càrregues de la capitalitat, i la capacitat i adequació de la trama urbana actual per acollir una població de dret d’aquella grandària. Això suposa ordenar el municipi per a una capacitat teòrica de 90.000 habitants i avançar-se a les proposicions del Pla territorial parcial i el Pla director urbanístic. Igualada té un terme municipal limitat, que es troba en la seva major part ocupat. Per aquest motiu es proposa que el creixement es produeixi en l’interior dels teixits existents. Les línies bàsiques de desenvolupament del nou POUM són:     

- Estudiar el teixit actual per afrontar la seva compleció i densificació, mantenint els trets bàsics de la seva identitat..            - Requalificar i reestructurar els sistemes urbans per cobrir les demandes d’una ciutat de 50.000 habitants.
- Facilitar la transformació de les àrees obsoletes amb una política d’habitatge en què es contempli l’habitatge assequible.

El POUM d'Igualada ha estat guardonat per unanimitat amb el VIIè Premi Catalunya d'Urbanisme 2011, concedit per la Societat Catalana d'Ordenació del Territori.

Esquema de l'evolució històrica del municipi
Ordenació del territori
Urbanisme
Habitatge
PREMI
 
documents
DIA0278_panel.pdf