CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Passeig marítim de Sant Antoni de Calonge 
 

Projecte d'urbanització del passeig marítim de Sant Antoni de Calonge

1986

Rosa Barba
Ricard Pié
Carlos Peña
Directors del projecte

El passeig marítim de Sant Antoni de Calonge forma part d'un grup de treballs encarregats per la Direcció General de Ports i Costes del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme per resoldre la façana urbana de diversos punts de la costa espanyola. D'aquest período en destaquen tres treballs: el passeig marítim de la Vila Olímpica de Barcelona, el de Platja d'Aro i el de Sant Antoni de Calonge.

El projecte de Sant Antoni de Calonge havia de resoldre una altra situació: la rehabilitació d'un front urbà especulatiu defensat per una escollera, que s'havia quedat sense platja a causa de l'ocupació de la barra de sorra i l'ampliació del port de Palamós. Aquesta situació havia donat peu a unes obres de defensa de l'edificació de pèssima factura i a la construcció de vàries platges artificials defensades per dics paral·lels a la costa, que no tenien ninguna relació amb l'estructura urbana interior.

El projecte resolia la qüestió amb dues operacions: per un costat, la construcció d'un petit passeig en la part superior de l'escollera –en el qual es permetia la circulació rodada per donar accés als apartaments existents–, i per l'altre, l'obertura de vàries places sobre la zona de sorra guanyada al mar –en aquelles zones de platja en les quals no era necessària per al bany–, convertint aquests espais en un element d'articulació entre els dics i el front urbà.

Planta de l'intervenció al passeig marítim de Sant Antoni de Calonge
Litoral
Turisme
Urbanisme