CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > PMU Porta Sud (Terrassa) 
 

Estudis previs per al Pla de millora urbana de la Porta Sud de Terrassa

2007

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Marta Gómez
Coordinadora

Jordi Marfà
Arquitecte

Belén Nogueira
Marianela Motkoski
Teresa Pazos
Arquitectes

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Joan Güell
Juan Pablo Saucedo
Arquitectes

Terrassa és una ciutat madura, que juga un paper destacat dins la Regió Metropolitana, perquè actua com element articulador d’una part significativa del sistema de ciutats d’aquesta Regió. Aquest paper s’ha reforçat especialment en les dues últimes dècades, com a conseqüència de la millora en les infraestructures. Amb el pas del temps algunes d'aquestes infraestructures han resultat insuficients. És per això que en el POUM es manifesta reiteradament que un dels principals reptes de futur de la ciutat és la reconsideració i millora de les grans infraestructures hidràuliques i viàries que l’envolten. El PMU Porta Sud és una de les actuacions urbanístiques previstes, en la qual es planteja una gran operació lligada a un canvi substancial de les infraestructures que actualment hi ha. El projecte de ciutat en aquest sector passa precissament per la reordenació del conjunt d’infraestructures que hi convergeixen, per tal de configurar una veritable porta d’accés a la ciutat de Terrassa des del sud. El document d’Estudis Previs proposava transformar aquest espai en una gran entrada/distribuïdor de la ciutat, fins ara indefinit i hipotecat per les infraestructures que hi conflueixen. En aquests estudis previs aquesta transformació s'articula a l’entorn de dos grans blocs: la racionalització en la implantació de les infraestructures viàries i ferroviàries, i la proposta de diferents alternatives per a l’ordenació de l’edificació i els usos, explorant formes urbanes diverses que donin compliment als estàndards i aprofitaments urbanístics fixats pel POUMT.

Imatge de l'ordenació
Ordenació del territori
Infraestructures
Urbanisme
 
documents
TRS_PS_PP.pdf
contingut relacionat
ARE Porta Sud de Terrassa