CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans especials urbanístics > PERI de l'àmbit visual del port de Sóller 
 

Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció de l'àmbit visual del port de Sóller del casc històric de Pollença

1996

Rosa Barba
Ricard Pié
Directors del projecte

Josep Palau
Arquitecte

Romà Miró
Advocat

Col·laboradors
Ataulf Ferrer
Blanca Noguera
Maite Massana
Estudiants d'arquitectura

La redacció del Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció de l'Àmbit Visual del Port –que va merèixer el Primer Premi Gabriel Alomar de Mallorca de 1996–, va afrontar de forma específica la qüestió de la configuració geogràfica del lloc; de la forma d'olla tancada del seu enclavament. Aquesta condició feia que l'entorn de l'espai portuari fos molt sensible als impactes paisatgístics de qualsevol intervenció en les parets d'aquest petit amfiteatre.

Metodològicament, el treball es va plantejar com un estudi sistemàtic en el qual es van contemplar les condicions del marc geogràfic i de les característiques visuals del paisatge vegetal; l'estudi del valor de l'exposició solar en la configuració de la imatge del lloc; l'anàlisi de l'estructura visual de l'espai; la consideració del pes de la morfologia urbana en la percepció de les condicions paisatgístiques del lloc; l'inventari dels elements patrimonials; l'avaluació de les condicions que imposa el sistema viari i d'infraestructures, i de les possibilitats del marc urbanístic i jurídic per dur a terme una sèrie de mesures que permetessin disminuir l'impacte paistgístic de les futures urbanitzacions. El conjunt de treballs i les seves propostes tancan definitivament el que serà la construcció d'una aproximació a l'estudi de les condicions visuals i de percepció de l'espai com a problema paisatgístic.

 

Representació en planta dels elements que caracteritzen i defineixen l'àmbit visual del port: aquells que vénen donats pel paisatge i aquells que tenen un valor patrimonial
Paisatgisme
Litoral
Ordenació del territori