CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans específics > Parc central de Platja d'Aro, el Parc dels Estanys 
 

Parc central de Platja d'Aro, el Parc dels Estanys

1999 - 2002

Rosa Barba
Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Coordinadora

Anna Majoral
Anna Martí
Carlota Sanz
Marisol Carrillo
Roser Vives
Arquitectes

Ataülf Ferrer
Arquitecte

Col·laboradors
Robert Vergés
Enginyer de camins, canals i ports

Juan Pablo Saucedo
Lluís Fontanet
Javier Monte
Arquitectes

Manel Colomines
Enginyer agrònom

Enric Ros
Gustavo Crespo
Enginyers industrials

Després de vint anys de vigència del Pla encara restaven per executar les peces més importants: l'eixample, el parc dels Estanys, la connexió de Platja d’Aro amb el nucli històric de Castell d’Aro, la formació d'un petit eisample residencial en el nucli de Castell d’Aro, la unió entre les trames urbanes de Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro i la finalització del port interior de la Marina. La qüestió que més preocupava l'ajuntament era el pla d'eixample, perquè havia fracassat diverses vegades en el seu desenvolupament. Els projectes que s'havien plantejat no havien resolt de forma raonable els problemes que comportava la seva condició de terrenys inundables. L'eixample estava previst en uns terrenys que servien per laminar l'aigua de la vall en els períodes de pluja de primavera i tardor. Segurament, si no s'hi haguessin instal·latr alguns equipaments des de feia molts anys, la millor opció hauria estat no urbanitzar-los. L'única alternativa raonable era projectar l'eixample i el parc al mateix temps, traslladant a aquest darrer la funció territorial que abans resolien els terrenys de l'eixample. Es tractava de fer un storm wate r per resoldre el problema de la laminació de l'aigua sense necessitat de grans infraestructures i donar contingut mediambiental al parc. La introducció d'aquest argument en el disseny del parc va donar lloc a l'aparició d'un llac permanent, la definició de dues zonas a ambdós costats del llac amb funcions diferents, la possibilitat d'introducir l'aigua depurada al subllit o, senzillament, recordar el caràcter de sòl inundable que havien tingut aquests terrenys.

Vistes del projecte amb arbrat (aquarel·la)
Paisatgisme
Turisme
Ordenació del territori
Infraestructures
 
documents
Parc_Estanys.pdf
contingut relacionat
Pla Parcial Urbanístic Camí Ral
Projecte d'Urbanització i PP de l'Eixample Castell
Projecte d'Urbanització i PP de Rambla Castell