CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Estratègia urbana i territorial de Figueres 
 

Estratègia urbana i territorial de Figueres

1999 - 2004

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Coordinador

Marc Manzano
Dora Kotsona
Maite Massana
Arquitectes

Anna Majoral
Anna Martí
Jaume Capmany
Estudiants d'arquitectura

Juli Martí
Historiador

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Maria Goula
Paisatgista

La redacció d'aquest estudi va ser un encàrrec a tres universitats catalanes: UdG, UB i UPC, sota la direcció d'aquesta última, per reflexionar sobre el futur de la ciutat, en un moment de grans canvis de la seva posició geoestratègica, per la desaparició de les fronteres, la construcció de noves infraestructures de comunicació i l'auge i protagonisme del sistema turístic de la costa.En els propers anys Figueres viurà la millora i desdoblament de la carretera nacional cap a la frontera, la construcció de l'Eix Pirinenc, el pas de la línia del TAV i la transformació de la xarxa ferroviària convencional en una xarxa mixta. Figueres, així mateix, forma part del sistema de ciutats mitjanes catalanes sobre les quals es vol construir el projecte territorial català dels propers anys. Tots aquests arguments feien necessària una reflexió general i el disseny d'una estratègia per posicionar-se i treure profit d'aquests canvis. L'estudi es va afrontar des de diversos camps; l'estudi general de la població i de la base econòmica del municipi, l'anàlisi de l'àrea funcional i de la dinàmica urbana, les expectatives de l'economia del turisme, les características de les infraestructures i les condicions de l'estructura urbana, i l'estudi del medi i el paisatge. Els treballs es van plantejar com un procés obert al llarg del qual es va produir un gir significatiu en la manera d'entendre el paper de les grans infraestructures en relació a la ciutat. Aquest canvi es va reflectir en els projectes posteriors i ara són la base de les obres que estan en curs.

Paisatge de Figueres
Ordenació del territori
Turisme
Infraestructures
 
documents
FIG_presentacio.pdf
contingut relacionat
Figueres segle XXI
Avinguda Nova Estació, Figueres