CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans específics > Directrius d'ordenació del litoral de Canàries 
 

Directrius d'ordenació del litoral de Canàries

2006 - en curs

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Coordinadora

Anna Majoral
Marianela Motkoski
Teresa Pazos
Belén Nogueira
Arquitectes

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Marcel Pié
Llicenciat en Belles Arts

Laboratorio de Paisaje de Canarias

El projecte de Directrius d'Ordenació del Litoral Canari torna a posar l'accent en un dels espais més complexos, per la intensitat d'usos que s'hi desenvolupen, la singularitat dels fenòmens que s'hi produeixen i la convergència i contraposició de les competèncias i interessos que s'hi donen.Aquest treball planteja algunes qüestions sobre com treballar conjuntament des de disciplines que afronten el problema des d'escales i continguts molt diferents. Davant el discurs de la necessitat d'una ordenació integrada del litoral, tal com estableix la directiva europea, no està clar quin ha de ser el mètode per avaluar els efectes del canvi climatic, el balanç ecològic i els processos urbanitzadors, la separació entre competències d'ordenació i l'operativa o la seguretat dels predis i la dinàmica costera; en definitiva, qüestions de les quals s'espera l'establiment de relacions causals precises, així com de conclusions clares perquè els poders públics puguin prendre decisions a l'empara de seguretats tècniques.

Sòl buit
Litoral
Ordenació del territori
Turisme
Paisatgisme
 
documents
LC_Presentacion.pdf
contingut relacionat
Pla Insular de Tenerife
Pla Insular de Gran Canaria