CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans específics > PDU de les Valls d'en Bas i del Ges i el Bisaura 
 

PDU de les Valls d'en Bas i del Ges i el Bisaura

2006 - en curs

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Coordinadora

Anna Majoral
Belén Nogueira
Marta Somoza
Marta Gómez
Arquitectes

Jordi Marfà
Arquitecte

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Romà Miró
Advocat

Anna Zahonero
Biòloga

Robert Vergés
Enginyer de camins, canals i ports

Antoni Vicioso
Arquitecte

Francesc Muñoz
Geògraf

Pilar Riera
Geògrafa

Santi Eizaguirre
Sociòleg

Marcel Pié
Llicenciat en Belles Arts

El Pla director urbanístic de les Valls d'en Bas i del Ges i el Bisaura té per objectiu evitar que la construcció del túnel de Bracons, una infraestructura viària molt polèmica, perquè transcorre per un paratge de gran bellesa, es converteixi en una ocupació indiscriminada del territori.El plan proposa, per una part, condicionar els sistemes urbans existents per donar cabuda a la demanda que pugui generar la millora de l'accessibilitat del sector, i per un altre, protegir l'espai no urbanitzable des d'un punt de vista mediambiental i paisatgístic. L'interès del pla es troba en la forma d'afrontar la protecció del sòl, una regulació paisatgística de doble entrada: mediambiental, com a garantia que s'actua adequadament sobre el medi, i des de la percepció, perquè s'entengui que el paisatge és la representació del territori. En un moment en el qual el paisatge s'utilitza com a eslògan per a tot tipus de debats, és fonamental reivindicar les seves condicions lingüístiques. L'actuació urbanística des del punt de vista paisatgístic no pot substituir totes les altres aproximacions, sinó que s'hi ha de sumar. La mirada paisatgística és aquella que ha convertit la vista en mirada, la mirada en interpretació i la interpretació en projecte. Projectar des del paisatge és fugir de la simulació; fer explícit el que és el territori i ocupar-se de controlar allò que l'emmascara.

Ordenació general del PDU
Ordenació del territori
Paisatgisme
Infraestructures
 
documents
BR_Memoria.pdf
BR_Memoria_Annex2.pdf