CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Projecte d’Intervenció IntegraI a Olesa 
 

Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Olesa de Montserrat

2008

Josep M. Vilanova
Arquitecte

Nydia Tremoleda
Antropòloga

Teresa Pazos
Arquitecta

El Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Olesa de Montserrat es va fer a través de la convocatòria d’ajuts per a la Millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial de 2008. El projecte va suposar una continuïtat en l’acció desenvolupada per l’ajuntament de revitalització integral de l’àrea urbana més antiga de la ciutat, per retornar-li el rol de centralitat urbana que li correspon i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Les deficiències detectades en aquesta àrea eren les següents: inadequada habitabilitat dels edificis; envelliment de la població i la seva substitució per la nova immigració econòmica; pèrdua d’activitat econòmica per la progressiva descentralització del nucli antic en relació amb el teixit comercial de la ciutat, i necessitat de millorar les infraestructures i els equipaments. Es van proposar una sèrie d’actuacions per als següents quatre anys, que es poden agrupar en quatre grans eixos:

  1. La implantació de nous equipaments d’escala de barri i ciutat a Cal Rapissa i Cal Puigjaner, per millorar els serveis i impulsar noves activitats en la part mitja-alta de l’àrea urbana.
  2. Les millores en l’accessibilitat i mobilitat del conjunt del nucli antic, estenent les actuacions fetes en els espais públics en els darrers anys i integrant-les en un pla de mobilitat global.
  3. Les millores ambientals, amb la canalització de la riera de Can Carreras com a actuació important, i altres actuacions dirigides a la millor eficiència i aprofitament de recursos, tant en l’àmbit públic com en el privat.
  4. La potenciació de les actuacions de reformes i rehabilitacions de l’edificació privada, amb especial incidència en les situacions que més afecten la qualitat de vida dels residents.
Rehabilitació de barris
Urbanisme
Habitatge