CAT / CAST / ENG
 
 
Publicació a la Revista Econòmica de Catalunya 66 
 

Publicació a la Revista Econòmica de Catalunya 66Evolució i tendències en el disseny urbanístic dels parcs científics i tecnològics espanyols

L’objecte d’aquest article és presentar els resultats d’un estudi sobre la evolució i tendències en el disseny urbanístic dels parcs científics i tecnològics espanyols. Aquest estudi s’ha realitzat com a part dels treballs previs per a la redacció del “Pla Especial Urbanístic del turó de Gardeny”, un document encarregat per l’Ajuntament de Lleida, l’any 2009, per repensar l’ordenació urbanística del Parc Agroalimentari de Lleida.

El Parc de Lleida s’ubica en els terrenys de les antigues casernes d’infanteria i artilleria situades en el altiplà del turó de Gardeny, un dels dos turons que presideixen la ciutat. L’Ajuntament de Lleida va comprar aquesta finca al Ministeri de Defensa l’any 1999 i va decidir destinar-lo a activitats de recerca com una aposta més a favor del desenvolupament universitari i científic de la ciutat, iniciada amb la fundació de la Universitat de Lleida l’any 1991. 

 

L’estudi que es presenta tenia per objectiu repensar les bases urbanístiques dels parcs científics en general i del parc científic de Lleida en particular. Superar el paradigma inicial i marcar les línies de futur.  En aquest article es presenten els resultats d’aquest treball d’anàlisi i comparació dels parcs científics i tecnològics espanyols i es posa un especial èmfasi en la metodologia emprada i en els paràmetres urbanístics resultants. 

 

 

Fitxa detallada del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Seu Gardeny)
Urbanisme
Paisatgisme
 
 
contingut relacionat
Pla especial urbanístic del turó Gardeny