CAT / CAST / ENG
 
 
Creació de l'Institut Hàbitat, Turisme i Territori (HTT) 
 

Creació de l'Institut Hàbitat, Turisme i Territori (HTT)La Universistat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Màlaga (UMA) han creat l'institut universitari de recerca de titularitat mixta "Hàbitat, Turisme i Territori (HTT), tal com va aprovar el Consell de Govern el dia 9 de novembre de 2011. Aquest institut donarà continuïtat als àmbits de recerca de dos equips d’aquestes dues universitats. Per un costat, l’àmbit de les estratègies urbanes i les polítiques d’habitatge, que estudia el Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori a l’Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC); per l'altre, els àmbits d’estudi del grup de recerca en construcció del territori del turisme en el marc de l’Escola d’Arquitectura de Màlaga (UMA). La creació de l’Institut preveu que en el futur s’ofereixi un programa de doctorat basat en les polítiques d’habitatge i l’espai turístic. L’HTT tindrà una seu a cadascuna de les universitats, i a la UPC s’ha establert provisionalment a l’edifici CRITT del Vallès.